Reviews van deze auteur

Opgelet met de kosten !!

Review over 50liefde

Deze site gebruikt een uitgekookt en misleidend kostprijs systeem.
Bij de info die wordt gegeven over een lidmaatschap wordt er gemeld dat men mits lidmaatschap berichten kan uitwisselen met elk lid.
Met name het woord "lid" is hier van belang.
In concreto echte rmaakt deze site onderscheid tussen "gratis leden" en "premium leden".
Eea betekent dat men, zelfs als betalend premium lid, GEEN berichten kan ontvangen van gratis-leden.
(terwijl er in de voorwaarden over "elk lid" wordt gesproken)
Wil men van gratis-leden toch een bericht ontvangen, bvb een reactie op een contactverzoek, dan moet men NOG EENS BETALEN a rato 0.5 tot 1 Euro PER BERICHT ! Deze site spreekt dan van zgn "credits" ic een bepaald extra bedrag (10/20 of 50 Euro) dat een welbepaald aantal "credits" geeft.
Blijft het aantal berichten kleiner dan het aantal van de aangekochte "credits" dan is men het overige geld kwijt....
Verder wordt het veertiendaags wederroepinsrecht vernietigd als men, na betaald lidmaatschap, één enkel bericht verzend (om pas daarna te ontdekken dat men nog eens extra moet bijbetalen)
Kortom, door zijn tariefsysteem een HEEL DURE SITE.

Sterke punten
Goede lay out

Zwakke punten
Bedrieglijk kostensysteem

reacties: